Påskeraket skyder foråret i gang

Snart bliver Køge Torv pyntet til påske. I år er det den lokale kunstner, Kit Kjærby, der giver sit bud på årets påskedekoration, som bliver en påskeraket med affyringsrampe af gule forårsblomster. Raketten bliver traditionen tro bygget af elever fra Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård, og indvies torsdag den 6. april klokken 13.00 på Køge Torv.

Læs mere ...

Workshop om idrætten ind i folkeskolen

27 top engagerede og interesserede gæster deltog i Venstres workshop med titlen “Idrætten ind i folkeskolen” i Castus Park på Herfølge Stadion.

Læs mere ...

Første spadestik til 32 nye plejeboliger

Venstres medlem af Køge Byråd og formand for drifts-og ejendomsudvalget Søren D. Brask og formanden for social- og sundhedsudvalget, Dora Olsen tog første spadestik til 32 nye plejeboliger i Køge Nord.

Skal vi sætte skatten ned ?

I Køge kommune går det godt. Faktisk rigtig godt, hvis vi selv skal sige det. Vi har styr på økonomien!

Læs mere ...

Køge Havn én af de største i Danmark

Formanden for havneudvalget i Køge kommune Rene Jespersen (V) er stolt over den udvikling Køge havn har gennemgået de seneste mange år.

Læs mere ...

Første spadestik til Køges nye vandværk

Venstres medlem af Køge Byråd og formand for vandforsyningen i Køge Søren D. Brask tog det første spadestik til Køges nye vandværk.

Vandrehjemmet skal ned på Køge Marina

Vandrehjemmet skal ned på Køge Marina - og hvordan det kommer det, skal vi nu have undersøgt.

Læs mere ...

Bredt budgetforlig med blå toner

Gruppeformand, Mette Jorsø, har her til formiddag underskrevet budgetforlig for Venstre for de næste 4 år i Køge Kommune.

Læs mere ...

Køge Kommune i vækst

Der er rigtig meget at glæde sig over, for der er i den grad kommet gang i væksten her hos os.

Læs mere ...

Blå og grøn går hånd i hånd

Hen over sommeren er fremtiden for Det Grønne Hus i Køge blevet debatteret. For og imod – skal Det Grønne Hus bevares?

Læs mere ...

Brugerbetaling

Mette Jorsø melder klart ud inden de kommende budgetforhandlinger: hellere brugerbetaling end skattestigninger.

Læs mere ...

Effektiv drift og frit valg

Mere velfærd for pengene med frit valg og fokus på en slank og effektiv kommune.

Med verdens største offentlige sektor, og en fremtidig større andel af ældre, og deraf en større udgift til ældreområdet, er vi nødt til at drive en offentlig sektor der rækker ’længere på literen’. Det er en stor udfordring for vores kernevelfærd, at få pengene til at række. Vi skal sikre effektiv drift og moderne ledelse, så vi frigør ressourcer til at prioritere kerneydelserne og sænke afgifterne. Lige nu bruger Køge Kommune 20 mill. mere i administration end landsgennemsnittet. Det skal gøres bedre.

Som kommune skal vi have fokus på nye indtægter. Det får vi ved at tiltrække nye borgere, nye virksomheder, mere trafik til havnen, flere handlende i butikkerne og flere turister o.l. Vi skal udnytte mulige effektiviseringspotentialer og bruge mere smarte og effektive løsninger. I størst muligt omfang skal borgerne selv bestemme, om de ønsker at benytte et offentlig eller en privat løsning.

Sådan gør vi:

 1. Vi skal have en serviceorienteret kommune, hvor borgeren og erhvervslivet er i centrum.
 2. Vi ønsker en dygtig og innovativ forvaltning med fokus på åbenhed og lave administrationsomkostninger.
 3. Vi skal løbende lave nabotjek til de kommuner, der løser opgaverne bedre og billigere.
 4. Det skal være let og enkelt for borgere og virksomheder at henvende sig og finde information og komme i kontakt med kommunen. Venstre ønsker én ’serviceindgang’ for borgere og én for erhvervslivet. Kommunens information skal formuleres letforståelig – uanset om det er online, i print eller mundtlig.
 5. Venstre ønsker at holde skatter og afgifter i ro, for at give borgere og virksomheder tryghed om deres økonomi. Vi ønsker på sigt, at sænke kommuneskatten og grundskylden.
 6. Venstre vil udbyde driftsopgaver, der kan gøres i privat regi, således at også mindre og lokale virksomheder har mulighed for at byde ind på opgaverne. Det kan fx også omfatte opgaver i forvaltningerne, hvor der i perioder er pres på sagsbehandlingen. Er der f.eks. travlt i Teknik og Miljø, skal opgaver lægges ud til lokale ingeniør- og arkitektfirmaer, på samme måde som fx Bilsyn. På den måde kan vi skabe ‘harmonika-forvaltninger’, hvor kapaciteten udbygges i takt med aktivitetsstigninger. Hvor ved virksomheder og borgere vil få ‘svar med det samme’ uden det belaster administration.
 7. Borgernes skal have mulighed for frit valg, i forhold til at benytte en kommunal eller privat ydelse, hvor det er muligt.
 8. Venstre ønsker fleksible indkøbsordninger for de enkelte institutioner, så f.eks. børnehaver og skoler frit kan vælge, hvor de vil købe ind, bedst og billigst, og gerne lokalt. Det kan fx også indebære ’åbne’ indkøbsbøger.
 9. Kommunalt ansatte ledere skal have friere rammer til at bedrive ledelse og skabe resultater ud fra ønskede mål, rammer, resultat og brugertilfredshed.
 10. Venstre ønsker at fremme en serviceorienteret kommunal arbejdskultur, hvor medarbejdere har ejerskab, ansvar og en forståelse for drift med løbende effektivitets- og forandringsprocesser – til gavn for fællesskabet. Vi ønsker et arbejdsmiljø med glade og stolte medarbejdere, der tør udfordre ledelsen og løbende fremsætte idéer til bedre opgaveløsning.
 11. Vi ønsker gode arbejdsmiljøer på de kommunale arbejdspladser, så sygefraværet kommer ned på et niveau, der svarer til det private erhvervsliv.
 12. Større fokus på sundhed og forebyggelse, hvad enten det drejer sig om mennesker, natur, miljø, teknik eller bygninger o.l., så vi får de bedste og billigste løsninger i længden.
 13. Vores svage borgere (handicappede, ældre, syge og psykisk syge) skal altid sikres den hjælp og støtte, de har brug for i hverdagen.
 14. Det skal ikke være muligt at sige nej til et job, hvis man modtager kontanthjælp, uden det får konsekvenser.

Venstre styrker folkeskolen

I Køge har Venstre valgt at styrke folkeskolen og fastholde kommunens sunde økonomi

Læs mere ...

Venstres opstilling til KV17

Tirsdag den 4. april afholdt Venstre i Køge opstilling til Kommunalvalget den 21. november 2017.

Læs mere …

Vær med