Venstres nye bestyrelse

Venstres bestyrelse har konstitueret sig på følgende måde herunder valg af kredsbestyrelse og udvalg.

Konstituering

Næstformand: Bente Yde Enert
Sekretær: Flemming Lehnert
Kasserer: Karsten Simony Hecht-Nielsen
Indstilling af kredsformand: Hella Helvig Jensen
Kredsmedlemmer 4 stk.: Allan Snogdahl, Henning Lübcke, Liselotte Nybo, Murad Ûnsal(VU). 
Medlem til Regionsbestyrelsen: Allan Snogdahl.
Delegerede Venstres landsmøde 2 stk.: Flemming Lehnert, Mathias Grene.

 

Arbejdsgrupper

Politik

Liselotte, Mathias, Henning Lübcke, Henning Bjørn Christensen.
Arbejdsgruppen skal sørge for at der ligger et klart politisk program klar for Venstre til brug for KV21. Arbejdsgruppen skal ligeledes undersøge, hvad de borgerlige vælgere i Køge mener om valget, livet og Køge generelt.

Politisk liv

Allan, Hella, Karsten, Mads
Arbejdsgruppen skal følge med i, hvad der rør sig i kommunen af tiltag, der skal behandles politisk, lokalt og som Venstre i Køge skal have en holdning til. Arbejdsgruppen sørger også for at deltage og være synlig steder, hvor det er relevant.

Presse/Markedsføring

Flemming, Murad, Mads, Mathias, Bente
Arbejdsgruppen skal sørge for at sikre at Venstre er synlig og nemt tilgængelig på alle kanaler og til KV21 skal gruppen arbejde med at få skabt en ensartet linje i Venstre kommunikation – både den politiske og den historiefortællende.

Medlemsarrangementer/hvervning

Henning Vive, Flemming, Henning Lübcke , Hella.
Arbejdsgruppen skal sørge for at se på medlemsrejsen som medlem af Venstre i Køge (velkomst, dialog m.m.) og lave initiativer for, hvordan vi kan få flere medlemmer – samt sørge for at planlægge og afvikle medlemsarrangementer.

Arbejdsgrupperne sørge selv for at mødes samt udarbejde dagsorden, der er tilpasset deres område.
Efter hvert møde fremsendes kort referat/mail til sekretæren.
Byrådsmedlemmerne er opfordret til at deltage i arbejdsgrupperne, ligesom andre medlemmer kan inkluderes i arbejdet.

Venstre i Køge afholder generalforsamling

Onsdag den 27. februar kl. 19.00
I Ravnsborghallens cafeteria
Ravnsborgvej 3, 4600 Køge

Læs mere …

Vær med