Budget 2018

Venstre styrker børne-, idræt- og  skoleområdet og tager for alvor fat på vedligeholdelsen af kommunens bygninger

Så kom budgetforliget i hus. Det er et forlig med mange gode Venstre-aftryk.

Jeg har på partiets vegne i dette forlig kigget på hele Køge Kommune og  prøvet at optimere med de penge vi har.

Vi er nu en kommune med en sund økonomi, som derfor så kan prioritere og bruge penge på områder, som ikke har været mulige før.

Vi har prioriteret det, som Venstre har på hjerte: nemlig kerneområderne som børne- og skoleområdet, idrætten og en indsprøjtning til vedligeholdelse af kommunens bygninger som skoler, dagsinstitutioner, plejehjem og idrætsfaciliteter.

På børneområdet tilfører vi nu 14 mio. ekstra til ansættelse af mere personale i dagsinstitutionerne. Det er så vigtigt, at vores børn får en god start på livet i institutionsverdenen, så de kan gøres stærke og parate til de mange udfordringer og krav der stilles dem senere hen i skoleverdenen.

Og i folkeskolen har vi nu afsat 18 mio. over 4 år for at give skolerne mulighed for at sikre den kvalitet i undervisningen som vi ønsker. Med den nye folkeskolereform er der stillet store krav i skolen. Vi ved, at der knokles derude på skolerne for at få hverdagen til at lykkes. Vi ved også, at flere skoler har et trangt budget. For at få hverdagen til at hænge sammen og for at vi kan opretholde den kvalitet i undervisningen, som vi ved at lærerne hver dag udfører, har vi valgt at styrke dette område.

Venstre er stor tilhænger af profilskoler og derfor sætter vi endnu engang penge af til en ny sportsklasse, så vi kan få den sidste årgang med i et reelt forløb for idrætten i skolen. Sportsklassen har været en succes fra start, og i Venstre håber vi, at den kan være en inspiration til skolerne om selv at vælge deres egne profiler.

En af de ting som jeg på vegne af Venstre har vægtet er, at vi skal have et stærkt foreningsliv og værne om fællesskabet, som engagerede forældre og andre står bag.

 

Derfor lytter vi også til lokalområderne! Vi har lyttet til de mange brugere af både omklædningsfaciliteter og bruge af fodboldbaner, som hver dag benytter de efterhånden godt slidte faciliteter. Derfor er der afsat midler til både Rishøj Boldklub samt kunststofgræsbane i Bjæverskov.

Endnu engang har vi sat en pulje penge af til cykelstier, for det er så vigtigt, at vi skaber fremkommelighed for vores borgere - også på cykel.

Venstre håber, at de andre partier vil være med til at prioritere cykelstien mellem Ejby og Køge, så vi kan fortsætte det næste stykke af den cykelsti, som vi snart går i gang med. Borgerne i Ejby gav os et klart mandat ved borgermødet forrige uge, hvorfra og til cykelstien skal placeres, så det arbejde skal forvaltningen nu igang med.

 

Det første stykke af omfartsvejen ved Borup er også sat på budgettet. Det skal vi hurtigst muligt i gang med, for der ligger en lokalplan for det næste stykke vej klar, som snart skal sættes i gang, så vejen med det samme bliver forlænget. Det har Borup ventet på i mange år og nu startes arbejdet endelig op, så bl.a. den tunge trafik kan gå uden om byen.

 

Busborgergruppen har været meget aktive ift. at få sat penge af til direkte forbindelser mellem Borup, over landet og til Køge.

Venstre har dyb respekt for det kæmpe stykke arbejde, som de aktive borgere har udarbejdet og som er blevet præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget.

Derfor har vi sat hele 26 mio. kr. over de næste fire år af til at forbedre busbetjeningen omkring den nye Køge Nord Station og til at forbedre forbindelserne mellem Borup (Køge Vest) og Køge by. Vi ved, det er et kæmpe ønske fra de mange, der dagligt skal på arbejde eller uddannelse, at der er vigtige busforbindelser, som også hænger godt sammen med togafgangene.

Bedre busbetjening får kommunen til at hænge bedre sammen.

 

Med ovenstående forbedringer håber vi, at vi har gjort det bare en smule nemmere, at kunne vælge selv, hvordan man kommer frem - om det er på cykel, i bil eller med bus.

 

Kommunens bygninger, og her er det især skolerne, har været underprioriteret i mange år. Derfor har det været vigtigt for venstre, at vi igen kan sætte gode beløb på genopretningen af bygningerne, så vi kan forhindre skimmelsvamp, sat nye ventilationsoplæg op, skiftet vinduer og døre hvor det trænger.

Men vi ved også, at beløbet langt fra er nok, så derfor skal der tænkes kreative og bæredygtige, energibesparende tiltag ind de på de forskellige bygninger.

På den måde kan vi forhåbentligt komme længere for pengene.

 

Herudover står vi jo med et akut problem med skimmelsvamp på Vemmedrupskolen, som der også er taget højde for i disse budgetforhandlinger.

 

Lellinge får udover de 6 mio. der allerede er afsat fra salget af skole og sfo, yderligere 2 mio. som forhåbentlig gør det lettere at opfylde det ønske man har i Lellinge med at samle sig omkring et aktivitetshus.

Det arbejde glæder vi os til at følge.

 

Venstre ser gerne, at vi igen sætter fokus på sygefraværet på kommunens arbejdspladser. Vi så bl.a. i den nyeste sygefraværsrapport, hvordan de 15 bedste arbejdspladser klarer sig i kommunen, men desværre også hvordan de 15 arbejdspladser med størst fravær ser ud.

Her er et kæmpe potentiale for at få sygefraværet ned, gladere medarbejdere på arbejde og en masse mio. til de reelle opgaver. Målet har tidligere været 5% - dette skal vi arbejde os frem mod igen.

 

Vi vil gerne takke alle involverede parter i disse budgetforhandlinger - det både være sig forvaltning, personale, bestyrelser, borgere og de andre partier i forliget. Tak for jeres mange input.

 

Endnu engang er det lykkedes at lave et budget med en masse gode Venstreaftryk, som vi er godt tilfredse med.

 

Mette Jorsø

Nytårsbrunch med Lars Løkke

Et uformelt møde i hyggelige omgivelser. En søndag formiddag, hvor du får en orientering og en debat om det politiske billede i Danmark netop nu.

Læs mere …

Vær med