De kommende fire år vil

 

 

 

 

have fokus på et antal opgaver der kan forbedre hverdagen for alle borgere i Køge Kommune.

Disse punkter er ikke en fuldkommen liste, vi er altid lydhøre over for input fra alle i Køge Kommune.

Derfor er du altid velkommen til at kontakte en af vores kandidater, du finder deres kontaktinformation på deres præsentation

At skabe flere job i samarbejde med erhvervslivet

For at skabe flexible jobmuligheder og tilgodese dem, der har brug for specielle job.

Jo flere forskellige typer af arbejdspladser, der er i en kommune, jo flere kommer i arbejde.

Små og mellemstore virksomheder har som oftest lokale medarbejdere - og mange borgere har fokus på en balance mellem arbejds- og fritidsliv, og søger derfor efter job tæt ved deres bopæl. Lokale arbejdspladser gør, at færre behøver at pendle. Venstre i Køge vil arbejde for, at nye virksomheder placeres rundt i hele kommunen.

At få nærheden tilbage i kommunen

F.eks. ved at lade pedellerne blive tilknyttet daginstitutionerne, og lade plejehjemmene ansætte en til at lave mad, så der igen dufter af mad. Centralisering er ikke et mål

At renovere og modernisere folkeskolerne

Sikre at der er folkeskoler i lokalområdet, at der skabes rum for profilklasser af forskellig art, og at skoleledelsen og skolebestyrelsen støttes i at træffe beslutninger målrettet netop deres skole. 

At sikre et værdigt ældreliv

Duften af mad skal tilbage på plejehjemmene, og der skal være tid til borgerne.

At prioritere det aktive seniorliv

Der er flere ældre friske voksne, der f.eks. efterspørger nye tiltag omkring bolig, aktiviteter m.m. og dette område skal der fokus på.

At styrke indsatsen mod bander

Bander skal mødes med konsekvens og fasthed og brug af den nye bandeparagraf.

At skabe en velfungerende kommune

Ressourcerne skal bruges rigtigt, der skal fokus på arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær – ikke spares på de varme hænder.

Klik her for at læse Venstre i Køges handlingsprogam 2018-21

Klik her for at læse om Venstre i Køges kandidater og deres mærkesager

Nytårsbrunch 2018

Traditionen tro holder Venstre i Køge den årlige Nytårsbrunch i Køge Golfklub.

Søndag den 28. januar 2018, kl. 10-13 i Cafe &  Restaurant Tee, Gammel Hastrupvej 12, 4600 Køge.

Læs mere …

Vær med