Effektiv drift og frit valg

Mere velfærd for pengene med frit valg og fokus på en slank og effektiv kommune.

Med verdens største offentlige sektor, og en fremtidig større andel af ældre, og deraf en større udgift til ældreområdet, er vi nødt til at drive en offentlig sektor der rækker ’længere på literen’.

Det er en stor udfordring for vores kernevelfærd, at få pengene til at række. Vi skal sikre effektiv drift og moderne ledelse, så vi frigør ressourcer til at prioritere kerneydelserne og sænke afgifterne. Lige nu bruger Køge Kommune 20 mill. mere i administration end landsgennemsnittet. Det skal gøres bedre.

Som kommune skal vi have fokus på nye indtægter. Det får vi ved at tiltrække nye borgere, nye virksomheder, mere trafik til havnen, flere handlende i butikkerne og flere turister o.l. Vi skal udnytte mulige effektiviseringspotentialer og bruge mere smarte og effektive løsninger. I størst muligt omfang skal borgerne selv bestemme, om de ønsker at benytte et offentlig eller en privat løsning.

Sådan gør vi:

 1. Vi skal have en serviceorienteret kommune, hvor borgeren og erhvervslivet er i centrum.
 2. Vi ønsker en dygtig og innovativ forvaltning med fokus på åbenhed og lave administrationsomkostninger.
 3. Vi skal løbende lave nabotjek til de kommuner, der løser opgaverne bedre og billigere.
 4. Det skal være let og enkelt for borgere og virksomheder at henvende sig og finde information og komme i kontakt med kommunen. Venstre ønsker én ’serviceindgang’ for borgere og én for erhvervslivet. Kommunens information skal formuleres letforståelig – uanset om det er online, i print eller mundtlig.
 5. Venstre ønsker at holde skatter og afgifter i ro, for at give borgere og virksomheder tryghed om deres økonomi. Vi ønsker på sigt, at sænke kommuneskatten og grundskylden.
 6. Venstre vil udbyde driftsopgaver, der kan gøres i privat regi, således at også mindre og lokale virksomheder har mulighed for at byde ind på opgaverne. Det kan fx også omfatte opgaver i forvaltningerne, hvor der i perioder er pres på sagsbehandlingen. Er der f.eks. travlt i Teknik og Miljø, skal opgaver lægges ud til lokale ingeniør- og arkitektfirmaer, på samme måde som fx Bilsyn. På den måde kan vi skabe ‘harmonika-forvaltninger’, hvor kapaciteten udbygges i takt med aktivitetsstigninger. Hvor ved virksomheder og borgere vil få ‘svar med det samme’ uden det belaster administration.
 7. Borgernes skal have mulighed for frit valg, i forhold til at benytte en kommunal eller privat ydelse, hvor det er muligt.
 8. Venstre ønsker fleksible indkøbsordninger for de enkelte institutioner, så f.eks. børnehaver og skoler frit kan vælge, hvor de vil købe ind, bedst og billigst, og gerne lokalt. Det kan fx også indebære ’åbne’ indkøbsbøger.
 9. Kommunalt ansatte ledere skal have friere rammer til at bedrive ledelse og skabe resultater ud fra ønskede mål, rammer, resultat og brugertilfredshed.
 10. Venstre ønsker at fremme en serviceorienteret kommunal arbejdskultur, hvor medarbejdere har ejerskab, ansvar og en forståelse for drift med løbende effektivitets- og forandringsprocesser – til gavn for fællesskabet. Vi ønsker et arbejdsmiljø med glade og stolte medarbejdere, der tør udfordre ledelsen og løbende fremsætte idéer til bedre opgaveløsning.
 11. Vi ønsker gode arbejdsmiljøer på de kommunale arbejdspladser, så sygefraværet kommer ned på et niveau, der svarer til det private erhvervsliv.
 12. Større fokus på sundhed og forebyggelse, hvad enten det drejer sig om mennesker, natur, miljø, teknik eller bygninger o.l., så vi får de bedste og billigste løsninger i længden.
 13. Vores svage borgere (handicappede, ældre, syge og psykisk syge) skal altid sikres den hjælp og støtte, de har brug for i hverdagen.
 14. Det skal ikke være muligt at sige nej til et job, hvis man modtager kontanthjælp, uden det får konsekvenser.

Nytårsbrunch med Lars Løkke

Et uformelt møde i hyggelige omgivelser. En søndag formiddag, hvor du får en orientering og en debat om det politiske billede i Danmark netop nu.

Læs mere …

Vær med