Venstre styrker folkeskolen

I Køge har Venstre valgt at styrke folkeskolen og fastholde kommunens sunde økonomi

I Køge kommune har vi en sund økonomi – og det har vi fortsat tænkt os at have! Derfor var det også nødvendigt for os i Venstre at vise, at hvis vi ville noget andet måtte vi selv finde besparelserne. Selvom vi bruger godt 20 mio. af kassebeholdningen, så er vi fortsat godt rustet til at imødegå uforudsete udgifter, hvilket vi allerede nu oplever og kommer til fremafrettet med den udvikling hele kommunen er i.

Kassetrækket er, sammen med nogle få omprioriteringer, hovedsageligt brugt til at styrke folkeskolen.

I Venstre er vi meget tilfredse med det aftryk, som vi har sat i budgettet for 2016-19. Det har været vigtigt for os at vise, at selvom der bygges og tænkes i kæmpe store projekter overalt i kommunen, ja, så er det faktisk dagligdagen, der den vigtigste stadigvæk! Især for borgerne!

Som sagt har skolen i den grad fået en indsprøjtning, helt som fortjent. Det betyder bl.a. at eleverne kan få deres lærere i ganske almindelige vikartimer langt oftere end nu, og det giver trods alt en langt højere kvalitet i hverdagen for det enkelte skolebarn.

IT får også et ordentligt skud, hvilket gør, at Skoleudvalget nu kan arbejde videre med indføringen af smartboards, computere til lærerne og ikke mindst til eleverne.

Vi vil dog samtidig gøre Skoleudvalget opmærksom på, at vi ønsker, at de skal sende et signal om, at det er et ”must” at man måske på mellemtrinnet selv kan medbringe egen bærbar. Den er en del af pennalhuset. Rigtig mange elever medbringer allerede i dag i de store klasser, og det mener vi faktisk godt, at vi også kan bede om fremover.

Og fordi skoledagen er blevet længere er vi selvfølgelig også helt enige i, at rengøringen skal følge den længere skoledag for eleverne. Det har, selv før folkeskolereformen blev indført, været et kæmpe ønske fra de forskellige elevråd på skolerne at toiletterne blev gjort rent to gange om dagen – det bliver de nu.

Og sidst: for et par måneder siden henvendte en arbejdsgruppe med to forældre i spidsen sig til os omkring nogle sportsklasser. De havde et ønske om at stifte et par sportsklasser for ganske almindelige børn, men som er børn der bruger rigtig meget tid på sport. Det har den nye folkeskolereform besværliggjort, og derfor havde de kontaktet de forskellige sportsforeninger for at høre, om man kunne være interesseret i at samarbejde om det.

På et møde for et par uger siden mødte både forældre, foreninger og skoleledere op for at høre mere, og alle var begejstrede.

I må selv kontakte gruppen for mere info, men for Venstre betyder det, at vi nu endelig kan sætte fut under profilskolerne, og håber gevaldigt på, at nogle af vores mange skoleledere ser muligheder for at samarbejde med sportsforeninger, virksomheder, musikskole, billedskole mm, så det fremover bliver muligt at vælge en linje man vil gå på fra 7. kl. På den måde tror vi, at den lange skoledag i den nye skolereform kan få eleverne til at røre sig og give den et kvalitetsløft af karakter. På samme måde understøtter vi i den grad også vores idrætsstrategi, som Kultur- og Idrætsudvalget udarbejdede i foråret sammen med en masse foreninger.

Og bl.a. fordi skolebørnene er længere tid i skole, er hallerne i Køge også langt oftere brugt end de var før. Det udfordrer foreningerne – og især dem som faktisk har opkvalificeret sig. Derfor har vi valgt at sætte penge af til leje af en hal – indtil det er besluttet om Køge Park får sin gang på jord eller ej. Uanset hvad, så har vi brug for den hal nu!

Et andet vigtigt emne for Venstre er de penge der nu er sat af til det videre arbejde for KYSTSIKRING. Til hverdag går vi jo ikke rundt og tænker meget over det, men en dag kommer der altså vand ind fra bugten – og det vil være meget vand.

Derfor er det så vigtigt, at vi fortsætter det arbejde, der er sat i gang omkring kystsikring, og 6. okt. skal de forskellige kommuner præsenteres for Niras forslag til kystsikring i Køge Bugt. Vi er selvfølgelig meget interesserede i at se forslagene, som betyder noget for vores strækning af bugten.

Pengene er IKKE sat af til selve kystsikringen, men til arbejdet der venter for at dykke ned i de forskellige løsninger, som vi som kommune skal bruge.

Så er der også sat penge af til cykelstier. Vi kan ikke nævne det ofte nok, men det er for Venstre et vigtigt signal at sende til borgerne, at vi virkelig ønsker at forbinde alle vore mange byer rundt omkring i kommunen. Mange steder er der faktisk ganske fine cykelstier i den enkelte by, men den forbinder sig ikke med de andre byer omkring sig. Og det er jo et must, hvis vi faktisk mener noget med, at vi gerne vil have at borgerne rundt omkring opfatter sig som en HEL kommune.

Et lille stykke cykelsti som det fra Ll. Skensved langs Snogebækken vil have stor virkning, da det netop forbinder to områder med hinanden.

Et vigtigt punkt for Venstre i budgettet er også den administrative millionbesparelse, som vi ønsker der skal findes på ledelsesniveau. Det er et vigtigt signal at sende gennem hele vores administration, at også på direktionsgangen rammer besparelserne.

Og sidst men ikke mindst glæder vi os over, at vi kan kigge vores serviceniveau godt igennem i Beredskabet. Vi får ofte skudt i skoene, at vi i Køge Kommune har et overdrevet serviceniveau, og dette ønsker Venstre at få undersøgt.

Venstre har allerede i disse budgetforhandlinger peget på flere konkrete steder der kan findes besparelser, og der vil samtidig blive udarbejdet det såkaldte ”Beredskabskatalog” fra de forskellige forvaltninger, som vi kommer til at forholde os til i foråret 2016, når vi skal igang med at forhandle 2017 budgettet.

Vi vil gå konstruktivt til værks, og håber at alle partier vil gøre det samme.

 

Mette Jorsø

Gruppeformand for Venstre

1. viceborgmester

Nytårsbrunch med Lars Løkke

Et uformelt møde i hyggelige omgivelser. En søndag formiddag, hvor du får en orientering og en debat om det politiske billede i Danmark netop nu.

Læs mere …

Vær med