Den personlige frihed er i den grad under pres.

Danmark vort fædreland – Køge min fødeby
8. juni 2019
Børneudvalget mangler retning og ledelse til skade for børnene.
7. oktober 2019