Med dit medlemskab af Venstre får du følgende fordele:

 • Først og fremmest får du indflydelse på Venstres politik, opstilling af kandidater til valg og muligheden for selv at deltage aktivt i politikudviklingen på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan
 • Du får et tæt samarbejde med andre frivillige ildsjæle og den lokale kandidat. Vi lover dig masser af samvær, sammenhold og hyggelige stunder.
 • Optagelse på Venstres Talentskole og organisatorisk erfaring, personlig udvikling og en række kompetencer på CV’et.
 • Deltagelse i bestyrelsesarbejde lokalt
 • Deltagelse i foreningsarrangementer –  debatmøder, virksomhedsbesøg, besøg på offentlige institutioner, sommerfest, nytårskur, udflugter m.m.
 • Deltage i valgkampe og blive aktiv i organisationen.
 • At stemme ved lokale generalforsamlinger
 • At deltage i rejser og uddannelse arrangeret af Venstres Landsforening
 • At deltage i politikudviklingen lokalt
Herudover får du:
 • Medlemsbladet Liberalt Overblik – det kommer fire gange årligt
 • Venstres Nyhedsbrev med politisk orientering
 • Muligheden for at deltage i Venstres Landsmøde.