Bestyrelsen 2019

Venstres bestyrelse har den 5. marts konstitueret sig. Bestyrelsesformand Søren Møller Kristensen blev valgt af medlemmerne på den meget velbesøgte generalforsamling den 26. februar. I et aktivt og engageret kampvalg blev der valgt 7 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

Bestyrelsen består af disse aktive Venstre-personer: Søren Møller Kristensen, næstformand Ulrik Sejersdal Nielsen, Hella Helvig Jensen, Marie Louise Christensen, Malene Skov, Mathias Grene, Mads Illum Hansen, Brian Strømsted, Henning Lübcke og Poul Henning Vive. Dertil kommer VUs repræsentant Rasmus Andersen samt en repræsentant for LOF, som endnu ikke er udpeget. Venstres byrådsgruppe deltager selvfølgelig også i bestyrelsesmøderne, hvis byrådsmedlemmerne kan finde tid i deres travle program.

Bestyrelsen består både af nye personer og personer, som tidligere har været aktive i Venstres bestyrelse. På det konstituerende møde gik det politiske arbejde straks i gang med at forberede valg af Venstres spidskandidat senere i marts måned. Desuden blev både det politiske liv i Køge diskuteret ligesom planerne for det kommende EU-valg den 26. maj og folketingsvalg om cirka 100 dage blev diskuteret ivrigt. Venstre i Køge fik nytegnet flest medlemmer blandt alle Venstre foreninger i 2018, så der er stor interesse for at videreføre det aktive politiske arbejde blandt de mange Venstre-medlemmer i Køge i de kommende år.

 

 

På billedet ses fra venstre mod højre:

Mathias Grene, gruppeformand Ken Kristensen, formand Søren Møller Kristensen, Henning Lübcke, Merete Skov, Hella Helvig Jensen, næstformand Ulrik Sejersdal Nielsen, VU Rasmus Andersen. Fraværende var: Marie Louise Christensen, Mads Illum Hansen og Poul Henning Vive.

Venstre vælger spidskandidat

Venstre i Køge vælger spidskandidat til kommunevalget i Køge torsdag den 28. marts 2019 klokken 1900.

Valget finder sted på Krohns køkken, Gammel Lyngvej 2, Køge,

Læs mere …

Vær med