Paul Christensen

Kontakt

Mob: 20 43 00 05
Tlf: 57 52 20 05

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Borupvej 102 B
4140 Borup

 

Find mig på Facebook

Jeg opstiller for Venstre til Køge Byråd

 

Politiske tillidshverv

Medlem af Ejendoms- og Driftsudvalget
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Medlem af Skoleudvalget

 

Personlig info

F. 29. maj 1951. Gift. Har tre drenge.

 

Beskæftigelse/uddannelse

Ejer af PC-Consult – en forsknings- og rådgivningsvirksomhed in­den­for træer, bus­ke, skovbrug og juletræsdyrkning. Har tidligere været forskningsleder, af­de­lings­le­der og kon­tor­chef i flere forskellige private og offentlige forskningsinstitutter. Uddannet som forstkandidat. Talrige efteruddannelser inden for Ph.d. og mange fag­lige emner i forbindelse med mit arbejde. I dag er det mest mig, der uddanner andre i ind- og ud­land.


Fritid/tillidsposter

Sidder i kommunens Agenda 21-udvalg og sad tidligere i kommunens Fol­ke­op­lys­­­nings­­udvalg. Sidder og har siddet i talrige bestyrelser både erhvervsmæssige og inden for fri­­­tids­­­livet; i en del også som formand. Bl.a. 12 år i Borup Skoles skolebestyrelse, formand for Sø­­bo­gaard A/S, Kulturforeningen i Skovbo (KIS), Borup Fodboldklub, Borup Fodboldklubs støt­te­for­e­ning (FUSK), Skovbo Lokalhistoriske For­e­ning, Sammenslutningen af Amatørarkæologer i Øst­sjæl­land (SAØ), KFUM-­spejderne i Borup m.fl.

 

Politiske mærkesager

1) Vi skal prøve at komme bande-uvæsenet til livs. Det findes ikke kun i Køge; men også i nog­­le af de mindre bysamfund. Narkotika og knive findes overalt. En afledet effekt bli­ver, at vi skal kik­ke nøje på integration, jobskabelse og boligpolitik, så vi ikke selv aktivt ska­­ber grobund for alle de større og mindre ghettoer, vi har i kommunen.

2) Den erhvervsmæssige udvikling og anden byudvikling skal ikke kun ske i Køge By, men i li­­ge så høj grad i en række af de mindre bysamfund. På nogle punkter virker det som om, at nogle po­li­ti­­kere har glemt, at man ved den sidste kommunereform gav Køge Kommune et meget stort land­brugs- og skovareal samt en masse mindre bysamfund.

3) Der er en masse prestigeprojekter på bedding i Køge By. Køge Kyst, Kulturhus osv. Nog­le ser ud til at kunne blive nødlidende økonomisk set. Jeg mener ikke, at vi pt. har råd til, at kom­mu­­­nen selv skal finansiere ret mange af dem. Hvis der ikke tilbyder sig sponsorer, må projekterne vente til bed­re tider.

4) Kommunen skal generelt behandle borgerne ordentligt og anstændigt. Jeg kan ikke ac­cep­te­re, at kom­mu­nen først retsforfølger og får dømt en borger, der har skåret nogle grene af et vejtræ, og der­efter fælder kommunen selv træet, da man erkender, at træet var til gene og fare for tra­fi­kanterne, som vi har set det i ”Træsagen fra Køge”.

Venstre vælger spidskandidat

Venstre i Køge vælger spidskandidat til kommunevalget i Køge torsdag den 28. marts 2019 klokken 1900.

Valget finder sted på Krohns køkken, Gammel Lyngvej 2, Køge,

Læs mere …

Vær med