Ali Ünsal

Jeg opstiller for Venstre til Køge Byråd og til Regionsrådet i Region Sjælland.

Politiske tillidshverv

Næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget

Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget

Personlig info

Gift og har tre drenge

Beskæftigelse/uddannelse

Ansat som socialmedarbejder i en døgninstitution og sidder i Byrådet for Venstre.

Fritid/tillidsposter

Fungerer som fodbolddommer for SBU

Politiske mærkesager

Det har i mange år været arbejdsmarkeds- og integrationsområdet, der har haft min primære interesse. Derudover har jeg også brugt energi på skole, fritids og kultur-områderne.

BLIV FRIVILLIG