• For børn & unges trygge opvækst og uddannelse
  • For gode daginstitutioner, skoler & sfo
  • For velfærd & ældre
  • For idræt & foreningslivet
  • For god økonomi, vækst og et godt erhvervsliv


JA TAK TIL VELFÆRD OG ATTRAKTIVE LOKALSAMFUND
“Hvordan kan kommunen foreslå nedlukning af en børnehave i Ejby og de ældste klasser på Ejby skole for at spare penge!?” - Det er bekymrende og viser hvor stærkt det kan gå. Jeg søger jeres opbakning!

BØRN & UNGE ER VORES FREMTID
Børn og unge skal have en tryg opvækst og uddannelse. Derfor skal de lokale rammer og faciliteter være i orden. Børn og unge er kernevelfærd og må ikke nedprioriteres.

FORÆLDRE MED RO I MAVEN
Daginstitutioner, skoler & SFO har mit fokus. Flere ansatte og fokus på antal børn i klasserne - så forældre med ro i maven kan aflevere børn om morgenen og læringsmiljøet er godt.

ÆLDRE & SENIORLIVET - IDRÆT & FORENINGSLIVET
Ældre skal have gode lokale muligheder for et dejligt liv. Vores ældre skal have respekt og hjælp hvis det er nødvendigt. Flere passende boliger så ældre kan blive boende lokalt. Idræt & Foreningslivet er et vigtigt fundament i lokalsamfundene.

Vær med til at gøre en forskel - stem personligt
Bliv aktiv