Ken Kristensen - et liberalt hjerte i Køge Byråd for tryghed og velfærd

Ken er opvokset i Slimminge og Bjæverskov og har boet en stor del af sit liv i Køge. Ken er gift og har 2 drenge født i 2002 og 2006. Fritiden går med sport, dels drengenes fodbold, men også løb og crossfitt, alt sammen med afsæt i de lokale idrætsforeninger. Sport og ski er en vigtig del af Kens familie liv.

Ken er uddannet i politiet og har været i mange forskellige afdelinger fra Ordenspolitiet via Narkopolitiet til beskyttelse i Rigspolitiet. Ken har derfor haft kontakt med alle samfundslag i Danmark - fra misbrugeren på Vesterbro, til de simple kriminelle, rockere og til diplomater.

DE POLITISKE AMBITIONER

”Det er vigtigt at Køge Kommune er et trygt sted. Vi skal udnytte de muligheder og sanktioner bandepakken og øvrige værktøjer giver overfor kriminelle samt bander. Vi skal fortsætte den gode udvikling, som Køge er i gang med på anlægssiden - da det gør Køge Kommune attraktiv. Når det er sagt - har vi desværre store økonomiske udfordringer på driften - grundet tidligere årtiers forkerte prioriteringer på essentielle områder. Det ønsker vi, at ændre og har gode ideer til hvordan vi kan få økomomien tilbage i balance.

Køge Kommune er et dejligt sted, og handler vi med rettidig omhu, kan vi sikre at kommunen bliver mindst lige så dejlig for vores børn og børnebørn – det og meget andet vil vi gerne bidrage med i byrådet” siger Gruppeformand og Spidskandidat til KV2021 - Ken Kristensen.

Tryghed, forenings- og kulturliv, erhvervsliv, gode forhold for børnene og de ældre er nogen af Kens mærkesager. Der skal være plads til både idræt og foreningslivet da det er med til, at skabe gode rammer for børn og unge samt ældre. Kulturliv i form af kunst, museer og evt. udendørskoncerter skal være med til at markere Køge på landkortet. Vi skylder de ældre - hvor børnene er flyttet hjemmefra en mulighed for, at sælge deres ejendom, og have gode muligheder for køb af seniorboliger i kommunen. Samtidig mener Ken, at børnene er vores alles fremtid. De skal have de rigtige rammer, at vokse op i så de herigennem kan blive livsduelige bidragende unge mennesker.

Slutteligt mener Ken, at erhvervslivet skal have høj prioritet i kommunen, da vi skal have styrket det nuværende og tiltrække nyt til kommunen. Det tilvejebringer vækst og arbejdspladser - hvilket igen betyder færre på offentlig forsørgelse. Derfor er virksomhederne, vækst samt velstand hele fundamentet for vores fælles velfærd.