Rikke Christel kornval har boet en stor del af sit liv i Borup. Rikke er gift og har 2 drenge født i 2010 og 2013 og en pige født i 2016. Fritiden går med dans og aerobic og drengenes fodbold og svømning. Alle aktiviter tager afsæt i de lokale idrætsforeninger.

Rikke har hele sin karriere arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse og har læst Human Ernæring og har senere hen taget uddannelsen som proceskonsulent. I dag arbejder Rikke med bæredygtighed, økologi og De Officielle Anbefalinger for maden. Rikke brænder for politik og vil meget gerne være byens talerør så alle bliver hørt og respekteret Alt med udgangspunkt i partiets liberale hjerte.

Køge Kommune skal gå foran og være den mest attraktive kommune at bo- og bosætte sig i. Derfor er der brug for handling og prioritering af kerneydelserne.

DAGINSTITUATIONER
Køge Kommunes daginstitutioner skal være af høj kvalitet. Jeg vil arbejde for mere pædagogisk personale med tid og ressourcer til det enkelte barn. Det er her vores guld møder verden for første gang og vi må ikke gå på kompromis med daginstitutionerne. Forældrene skal trygt kunne aflevere deres børn til de bedste forudsætninger.

MÅLTIDET, BEVÆGELSE OG IDRÆT
Der skal være en rød tråd, når der arbejdes med sund mad, bevægelse og idræt lige fra daginstitutioner til SFO´er og videre til skoler, klubber og ungdomsuddannelser. Det sunde valg og det aktive valg, skal være det, der møder børn og unge når de færdes udenfor hjemmet. Jeg vil arbejde målrettet med mad, måltid- og bevægelsespolitikker. Der skal bygges lokale naturlegepladser og moderne idrætsfaciliteter.

SKOLERNE OG UNGDOMSUDDANNELSERNE
Et godt læringsmiljø og børns skoleliv kan ikke prioriteres højt nok. Jeg vil arbejde for der maksimalt er 22 elever i klasserne og andelen af uddannet lærer skal prioriteres samt `To- lærer- ordning´ på kommunens skoler.

ÆLDRE OG SUNDHED
Vores ældre medborgere har opbygget det samfund vi har i dag, derfor skal de behandlesværdigt, omsorgsfuldt og med respekt. Jeg vil arbejde for, at maden der serveres til vores ældre, skal være af ordentlig kvalitet og tilpasset den enkelte. Der skal være mange forebyggende tiltag, såsom aktiviteter der skaber rammer for fællesskab og forebygger ensomhed - Ligeledes vil jeg også arbejde for der kommer flere seniorboliger i lokalområderne.

GRØN OMSTILLING OG BYFORNYELSE
En mere bæredygtig by kræver at der tages ansvar og at der benyttes mere vedvarende energi. Alle offentlige bygninger bør have solceller. Jeg vil arbejde for, at de små bysamfund skal have en attraktiv bymidte, der skaber liv og handel. Mange små byer mangler, at få et løft, så de ser pæne ud og man får lyst til, at færdes der og handle lokalt.
Bliv aktiv