Valgprogram KV21Vision – Velkommen til vores Valgprogram


Hvis vi ikke følger med tiden og udvikler os - så overhaler de andre kom-muner os. Der er 98 kommuner i Danmark, som alle kæmper om de mest ressourcestærke borgere. Her skal Køge være i front, og det skal vi være på mange parametre.

Køge Kommune har en helt unik beliggenhed. Faktisk er det uden sammen-ligning Sjællands bedste og slår med flere længder byer som Roskilde, Sla-gelse og sågar København. Geografisk og infrastrukturmæssigt er vi place-ret i et smørhul med motorvej til både Europa, Jylland og resten af Norden, og samtidig har Køge maritim forbindelse til både Østersøen og Nordsøen, hvor en stor del af verdens skibstrafik passerer igennem. Den position skal vi naturligvis udnytte.

Køge Kommune skal være vækstmotoren på Sjælland. Køge Kommune skal både i tale, omtale og på skrift være en by og et område alle snakker om på grund af beliggenheden, handelslivet, kulturlivet samt vores skønne natur og strande. Vi skal være den mest attraktive by syd for København, og den by potentielle tilflyttere har som 1. prioritet. Vi skal være en kommune, hvor borgertilfredsheden og trygheden er høj.

Vi har også en historisk by med en meget fin fortælling helt tilbage til middelalderen. Den fortælling skal vi fortsætte, og vi skal bevare vores smukke, gamle bykerne. Bykernen skal bevares og vedligeholdes. Turister skal forlade os med et brændende ønske om igen at besøge Køge Kommune. Vi har potentialet, men vi udnytter det ikke fuldt ud i dag.

Vi skal fortsætte udviklingen af Køge Kommune. Udviklingen er sat på skinner i forhold til Universitetshospitalet, den nye bydel i Køge Nord, Køge Marina, bydelen Søndre Havn, og vi skal have styrket sammenhængskraften mellem Køge by og vores landsbyer. Hvis vi ikke udvikler Køge Kommune og øger tiltrækningskraften, bliver vi overhalet af andre byer, der tænker innovativt og tør udvikle.

Men vi skal også huske at trække vejret indimellem og i hele udviklingsprocessen være sikre på, at vi får det hele menneske med. Opbakningen og accepten fra byens borgere til udviklingen er vigtig, og i Venstre lægger vi stor vægt på den aktive inddragelse af borgerne i beslutningsprocessen.

Køge Kommune forventer at have 8000 flere indbyggere om 10 år. Det skal vi arbejde på bliver ressourcestærke bor-gere, der bidrager til fællesskabet. Ved at tiltrække ressourcestærke borgere får Køge Kommune muligheder for at planlægge og prioritere progressivt og i større grad undgå besparelser på vores kernevelfærdsområder, såsom ældre-pleje og børn. Det kræver imidlertid, at vores boligpolitik målrettes mod attraktive boliger og boligformer, der hen-vender sig til de ressourcestærke borgere.

Med venlig hilsen
Ken Kristensen
Borgmesterkandidat
Valgprogram KV21
Ken Kristensen
Borgmesterkandidat

“Køge Kommune skal være det sted, alle har lyst til at flytte til på grund af naturen, fællesskabet, faciliteterne og mulighederne. Køge Kommune har alle forudsætninger for at være et fantastisk sted at bo. Vi skal sikre, at Køge er et trygt og sikkert sted at bo, leve og arbejde for alle borgere. Med mere end 25 års erfaring fra politiet har jeg en ballast at byde ind med, så trygheden styrkes også i en periode, hvor der bliver sat turbo på væksten i kommunen. Et trygt fællesskab med rum til virkelyst og vækst.”

Mærkesager

21. juni 2021

Borgeren i Centrum

| Beskæftigelse | Integration | Service | Udsatte borgere | Beskæftigelse ”Det skal kunne betale sig at arbejde. Det skal vi lære vores børn og unge, […]
21. juli 2021

En god Start på Livet

| Økonomi | Boligpolitik | Sammenhæng land og by | Økonomi ”Køge Kommune skal have en effektiv drift baseret på en simpel organisationsstruktur styret af moderne […]
21. juli 2021

En Kommune i balance

| Økonomi | Boligpolitik | Sammenhæng land og by | Økonomi ”Køge Kommune skal have en effektiv drift baseret på en simpel organisationsstruktur styret af moderne […]
21. juli 2021

En Visionær & Grøn Fremtid

| Erhverv | Turisme | Land & By | Klima | Miljø | Erhverv “ Venstre er erhvervslivets samarbejdspartner. Vores virksomheder er afgørende for vores vækst […]
21. juli 2021

Et aktivt Liv

| Foreningsliv | Idræt |Kultur | Foreningsliv “Det er gavnligt at være aktiv både på det mentale og fysiske plan og i særdeleshed sammen med andre. […]
21. juli 2021

Tryghed

| Kriminalitet | Sikkerhed | Forebyggelse |  Kriminalitet “Lad os slå det fast med det samme – kriminelle skal ikke anvende Køge Kommune som deres hjemmebane […]
21. juli 2021

Værdigt Seniorliv

| Sundhed | Pleje | Aktivitet | Sammenhold | “De ældre skal have ordentlige vilkår og værdig pleje. Det er den ældre generation, der har skabt […]
Bliv aktiv